Scenariusz zajęć

Cele:
Poznanie przez uczestników warsztatów zasad gry terenowej geocaching, zachęcenie do innego spojrzenia na otaczającą przestrzeń, przybliżenie historii dzielnicy Podgórz w Toruniu, promocja aplikacji i strony www dotyczącej projektu Podgórz Widmo.
Uwrażliwienie na wartości linearne, kolorystyczne, przybliżenie techniki kolażu.
Wykonanie interesujących i oryginalnych plastycznie skrytek geocachingowych.
Alternatywne zwiedzanie Podgórza.

Uczestnicy:
Dzieci i młodzież
– wiek: od 10 do 15 lat
– liczba osób podczas warsztatu: ok. 17-20

Miejsce:
Pracowania plastyczna w Domu Muz ul. Poznańska 52 w Toruniu.
Otwarta przestrzeń na osiedlu Podgórz w Toruniu.

Czas:
4 godziny na grupę (2 spotkania)

Przebieg:
W pierwszym etapie zajęć odbył się pokaz multimedialny wprowadzający w założenia projektu Podgórz Widmo. Dzięki specjalnie przygotowanej aplikacji i stronie www.podgorzwidmo.pl wspólnie z dziećmi wirtualnie odwiedziliśmy ważne miejsca dla osiedla Podgórz. Dzieci mogły zobaczyć jak prawie sto lat temu wyglądała ich dzielnica i jakie interesujące budynki i miejsca się w niej znajdowały. W dalszej części został zaprezentowany pokaz multimedialny, dzięki któremu uczestnicy dowiedzieli się, czym jest geocaching, jakimi prawami rządzą się gry terenowe, jak można zrobić skrytkę zwaną keszem i co taka skrytka powinna/może zawierać. W kolejnym etapie zadaniem uczestników było wykonanie własnych autorskich skrytek oraz ich zawartości. Dzieci ozdobiły skrzynki motywami związanymi z historią Podgórza w technice kolażu, rysunku, akwareli czy decoupage. Natomiast do wnętrza skrytek przygotowały oryginalne mini rzeźby z gliny samoutwardzalnej oraz wystylizowały notesiki do wpisów tzw. logbooki.
Następne spotkanie odbyło się w terenie. Zwiedzając osiedle Podgórz w wybranych miejscach ukryliśmy powstałe skrytki. Miejsca te były związane z lokalną historią. Każdej skrytce została nadana nazwa (imię) wymyślona prze dzieci i zainspirowana daną lokalizacją. Na koniec warsztatów dzieci dowiedziały się, jak należy aktywować skrytki na stronie geocaching.com.

Efekt:
Dzięki warsztatom dzieci dowiedziały się, czym jest geocaching, jak szukać skarbów i zakładać skrytki. Zainspirowane działaniami w ramach warsztatów postanowiły również we własnym zakresie kontynuować zabawę. Ponadto uczestnicy projektu poznali historię osiedla Podgórz i ciekawe miejsca z nią związane.

Wykorzystane metody:
Zajęcia miały formę warsztatów, w trakcie których zaprezentowano pokaz multimedialny, odbyły się pogadanka oraz dyskusja, a następnie przedstawiono techniki, które można wykorzystać do ozdobienia skrytek. Natomiast druga część zajęć odbyła się w plenerze.

Inspiracje:
Główną inspiracją była historia osiedla Podgórz w Toruniu oraz gra plenerowa geocaching.

Materiały:
Skrzyneczki drewniane, materiały plastyczne, linijki, nożyczki, nożyki, klej do drewna, lakier do drewna, wydrukowane zdjęcia, kolorowe bibuły i papiery, farby, pisaki, glina samoutwardzalna itp.

 

Projekt realizowany w ramach programu Fundacji Orange. Materiał dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (licencja dostępna pod adresem:creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl