Miasto Podgórz było samowystarczalne w dziedzinie infrastruktury. Na początku XX w. – w okresie rozbudowy – doczekało się zakładu wodociągów (charakterystyczna wieża) i zakładu gazowniczego ze zbiornikiem (1908 r.). Dziś kompleks jest w ruinie. Z lewej strony w głębi widać wieżę ciśnień wzniesioną w okresie okupacji hitlerowskiej dla pobliskiej lokomotywowni na Kluczykach.