Ten dziki, dopiero niedawno wykarczowany i oczyszczony teren, to miejsce pierwszego (starego) cmentarza ewangelickiego, założonego około 1845 r. Od północy ograniczały go tory kolejowe. Najstarszy zachowany nagrobek pochodził z początku XX w. Nekropolię zamknięto w 1945 r., a zlikwidowano po 1985 r.

Drugi cmentarz ewangelicki (nowy) ulokowany był przy ul. Poznańskiej 315, naprzeciwko skrzyżowania ulic Poznańskiej i Stepowej. Powstał w 1900 r., zaś zamknięto go w 1945 r.

W Podgórzu istniał także cmentarz żydowski – pomiędzy torami kolejowymi a Fortem XI (Stefan Batory, d. Grosser Kurfürst, ul. Poznańska 152). Nekropolię zlikwidowano w 2. połowie XIX w. Mieszkało tu wówczas około 60 żydowskich rodzin.