Te forteczne zabudowania Twierdzy Toruń z czasów pruskich w okresie PRL-u wykorzystano po rozbudowie dla zakładów jajczarsko-drobiarskich. Dziś obiekt jest w ruinie, czeka na nowego właściciela. Kiedyś ten odcinek ul. Poznańskiej w dolnym trakcie i na tzw. górnej półce obsadzony był drzewami.