Rynek, reprezentacyjna część każdego miasta, w Podgórzu miał wydłużony kształt, typowy dla tzw. ulicówki, bowiem rozwój osady nastąpił wzdłuż drogi na Poznań. Pierwotnie był to teren targowy. Rynek został wybrukowany w 1902 r.

Południowa część rynku (naprzeciwko) była wyższa, dlatego przy domach budowano przedproża. Od strony wschodniej rynek zamykał ratusz i wspomniany hotel Pocztowy, od zachodu – ul. Parkowa lub, wedle innych źródeł, dwa cmentarze: katolicki i ewangelicki.