Dawniej magistrat funkcjonował przy ul. Parkowej (wówczas Magistratstrasse).  Z początkiem XX w. magistrat przeprowadził się do nowego budynku w stylu historyzującym (1907 r.), dzieląc go z Cesarskim Urzędem Pocztowym (ten znajdował się w części z lewej – z wieżą). Czas podgórzanom, urzędnikom i pocztowcom odmierzał (niestety niezachowany) zegar w zwieńczeniu budynku, na osi głównego wejścia.

Gmach stylizowany na pałac czy zamek ulokowano w pobliżu rynku i kościoła, czyli miejsc najważniejszych dla miasta, co w czasach pruskich odpowiadało randze obu urzędów.

Dziś mieści się tu przychodnia lekarska, lokale użytkowe i mieszkania.

Tablica Marszałka Józefa Piłsudskiego

To na fasadzie głównego miejskiego gmachu ulokowano jedyny w Podgórzu pomnik z okresu Drugiej Rzeczypospolitej. Była to tablica ku czci Marszałka Piłsudskiego (1936 r.), odlana z kruszcu ze zlikwidowanego pomnika niemieckiego wojaka z czasów pruskich. Płaskorzeźbę zniszczyli Niemcy podczas II wojny światowej. W 2006 r. wykonano kopię tablicy, jednak ulokowano ją w nieco innym miejscu elewacji.