W okresie pruskim stał tu pomnik ku czci żołnierzy poległych w wojnie francusko-pruskiej (1870–1871), ustawiony przed browarem na początku XX w. Stanowił on dominantę rynkowej przestrzeni.

Po powrocie Podgórza do Macierzy (1920 r.), kiedy w całej Polsce usuwano ślady zaborców, wojaka zdjęto z postumentu. Nowy (polski) właściciel browaru Józef Chronowski zamierzał przekształcić monument na pomnik króla Zygmunta III Wazy, jako że król ten nadał Podgórzowi prawa miejskie. Posąg króla ostatecznie nie powstał, zaś z surowca uzyskanego z pomnika wojaka odlano… płytę z popiersiem Józefa Piłsudskiego wiszącą obecnie na budynku podgórskiego ratusza.