Poligon ten należy do najstarszych w Polsce i na świecie. Na jego obrzeżu mieściła się mniejsza hala dla balonów na uwięzi (1909 r.; okolica ulic Okólnej i Drzymały). Rozebrano ją w 1955 r.

W prawobrzeżnym Toruniu znajdowała się większa hala – dla sterowców (1909–1911 r.), w okolicy ul. Balonowej, a pomiędzy ulicami Bema, św. Józefa, Grunwaldzką i Szosą Chełmińską funkcjonowało lądowisko balonów.

W okresie międzywojennym Toruń był jednym z większych ośrodków lotniczych w Polsce oraz jednym z ważniejszych ośrodków baloniarstwa wojskowego i sportowego. Funkcjonowały tu również szkoły lotnicze.