Niewielkie osiedle na granicy Podgórza i Stawek nazywane Nowym Podgórzem powstało na przełomie lat 50. i 60. XX w. na miejscu dawnej cegielni (pozostałości zabudowań na zdjęciu). Staw po dawnym wyrobisku został zasypany.

W okresie okupacji hitlerowskiej był tu obóz dla wywiezionych na roboty mieszkańców terenów podbitych (barak na zdjęciu). Więziono tu Francuzów, Ukraińców, Słowaków, Czechów.