Jedyne muzeum na lewobrzeżu! To drugi, po Forcie IV (na prawym brzegu Wisły), przygotowany do zwiedzania obiekt militarny w Toruniu (dzięki staraniom Toruńskiego Towarzystwa Fortyfikacyjnego).

Muzeum obejmuje dwa pruskie, XIX-wieczne dzieła pancerne – Baterię Doświadczalną AB IV (to jeden z najciekawszych obiektów Twierdzy Toruń, unikat na skalę europejską) i Półpancerną SLB. Obiekty są systematycznie rewitalizowane i przywracane do życia. W ich wnętrzach można zapoznać się z historią fortyfikacji, Stalagów XX A/C i dziejami militarnymi Torunia. Pomiędzy dziełami pancernymi, na tzw. międzypolu eksponowane są mniejsze schrony i dzieła inżynieryjne z okresu II wojny światowej i okresu zimnej wojny.

Bateria AB IV wybudowana została w 1895 roku. Wzniesiono ją w linii pierścienia Twierdzy Toruń jednakże miała ona charakter eksperymentalny – posłużyła przetestowaniu wieży pancernej armaty kalibru 105mm L/20.

Bateria Półpancerna SLB wzniesiona została w latach 1898-99. Składa się z bloku bojowego i schronu amunicyjnego, pierwotnie skomunikowanych kolejką wąskotorową.
Zadaniem baterii było wzmocnienie południowo – zachodniego odcinka Twierdzy Toruń, mającego szczególne znaczenie w aspekcie zespołu fortyfikacji Linii Dolnej Wisły.

Muzeum czynne jest w I i III niedzielę miesiąca od kwietnia do września. Zwiedzanie możliwe w innych terminach po wcześniejszym uzgodnieniu. Szczegóły na www.torun.fortyfikacje.pl .