Dom w stylu neorenesansowym, jako jedyny na Podgórzu ma bogatą dekorację z barwnych licowych (nietynkowanych) cegieł. Wzniesiony naprzeciwko stawu, którego wody kiedyś napędzały pobliski młyn, a później – ulokowaną tu stolarnię Stanisława Rosy. Na bocznej ścianie kamienicy zachowała się reklama tego warsztatu z okresu międzywojennego.