Podgórz był samowystarczalny także w kwestii usług, produkcji i handlu. Miał nawet własną wytwórnię wód mineralnych z rozlewnią piwa. W latach 30. XX w. właścicielem zakładu był Marcin Serafin, który prowadził też firmę przewozową obsługującą autobusy na trasie Podgórz – Toruń (lata 20. XX w.; wówczas nie było jeszcze mostu drogowego im. Marszałka Piłsudskiego, trasa prowadziła przez dzisiejszy most kolejowo, który w tamtych czasach miał jeden pas drogowy).