Okazałe kamienice czynszowe wzniesiono dla podgórskich urzędników (ul. Parkowa 4 i ul. Urzędnicza 2). Obok nich zobaczyć można charakterystyczne domy z licowej cegły, wybudowane dla kolejarzy (ul. Urzędnicza 12, 14, 16) w formie podobnej do śląskich familoków. Po otynkowaniu (2014 r.) zatraciły one swoje historyczne walory. Niegdyś na placu u zbiegu ulic Urzędniczej i Parkowej zatrzymywały się cyrki.